Donem una solució molt personalitzada, a mesura de les necessitats del client, eminentment pragmàtica i sota la premissa de la prevenció: la realitat del nostre dret laboral imposa la màxima que sempre és preferible evitar el problema que haver de donar-li solució.
Cobrim les principals àrees de l’administració de personal i la gestió de les relacions laborals, des de l’elaboració del contracte de treball passant per la confecció de les nòmines fins a l’assistència a l’empresa en les negociacions amb els interlocutors socials o la seva representació davant els jutjats socials o altres dependències sociolaborals.

Per a això partim del coneixement del client, el mercat on actua, la seva problemàtica especifica, actual i futura, i a partir d’aquí dissenyem les directrius per les quals hauran de regir-se les relacions laborals i els seus suports documentals, bé ho sigui a nivell individual pre-contracte, contracte, pla d’acolliment, pla de desenvolupament, nòmina ajustada a la política salarial decidida, etc. ben el sigui a nivell col·lectiu per assegurar que se segueix la política designada.

Amb això el nostre client, a part de disposar d’una gestió de les seves relacions laborals, fiable, adequada als temps actuals, amb vocació de futur i alineada amb els objectius de l’empresa, aconsegueix les seves relacions laborals siguin mes fluides i en un entorn, professional, però mes cordial, gràcies a l’increment de la confiança mútua que ocasiona l’anticipar-se als problemes..

Adscrits a l’agrupació iusTime A.I.E. fundada l’any 2001, agrupa actualment a 54 assessories d’empreses repartides per tot el territori nacional i part d’Europa *nuetras principals magnituds són

   Es dóna servei a 20.000 empreses i 150.000 treballadors.
   Plantilla total de professionals: 800 persones.
   Superficie total: 19.000 m².
   Superfície mitjana per assessoria: 350 m² / assessoria.
   Abast en tot el territori nacional.
   Corresponsals a Portugal, França i Itàlia.

 

 
Ius Time Auditores