Possibilitats profesionals

Gregori Assessoris incorpora joves llicenciats i estudiants d’últim any de les titulacions de Dret, i Relacions Laborals que vulguin especialitzar-se en l’àmbit del dret del treball i les relacions laborals en les empreses.Periòdicament necessitem també cobrir necessitats concretes de servei amb professionals que disposin del titulo de formació professional a qualsevol àrea de *administración. Els nostres interessos es dirigeixen a persones amb desitjos d’introduir-se en complex però gratificant món de les relacions laborals, gent amb gran motivació professional i una no menor capacitat d’aprenentatge. Valorem molt positivament els coneixements en qualsevol dels següents idiomes: anglès, francès i italià.

Les possibilitats d’ocupació en Gregori cobreixen totes les possibilitats, des del contracte de treball ordinari, .fins al teletreball, i des d’una jornada normal a una jornada reduïda fent possible la compatibilizació de treball amb els estudis o amb les responsabilitats familiars.

Envia’ns el teu curriculum indicant els teus interessos professionals i disponibilitat horària a  info@gregoriassessors.com

 

Possibilitats de realitzar pràctiques

Oferim la possibilitat de realitzar pràctiques compatibles amb els estudis en règim de quatre hores diàries, dirigides a estudiants d’últims cursos o que es trobin cursant algun master o curs d’especialització. Durant el transcurs del període de practiques el practicant és format amb càrrec al nostre despatx. Aquesta formació s’estén a l’àmbit teòric, reforçant aquells aspectes no impartits en la facultat, i com no, als aspectes i qüestions pràctiques.Envia’ns el teu curriculum indicant els teus interessos professionals i disponibilitat horària a  info@gregoriassessors.com

 

 

 
Ius Time Auditores