Serveis

 

 Assessorament i Gestió Laboral
Assessorament en la gestió administrativa.
Assessorament jurídic-laboral.
Assessorament i gestió laboral de l’empresa.
Gestió retribució.
Elaboració d’informes en materia soci laboral, contractes d’alta direcció, especials, etc.

 Assistència i representació jurídica
Assistència Jurídica davant els jutjats socials.
Negociació Col·lectiva: Convenis Col·lectius, Pactes d’empresa.
Gestió del conflicte : Vagues, Expedients de regulació d’ocupació, Conflictes Col·lectius.
Representació davant l’Autoritat Laboral: Inspeccions, Serveis de Conciliació.

 Serveis d’Outsourcing
Interim Manager.
Processos de nòmina.

 Consultoria
Auditoria laboral, Due Diligence.
Elaboració de protocols, manuals i procediments interns:
Manual de Bienvenida i suport a l’empleat,
Protocol enfront de l’Assetjament,
Plans d’Igualtat,
Procediments Disciplinaris, et

 Assistència directius i comandaments
Suporti i assistència al responsable de Recursos Humans.
Suport i assistència als Directius i comandaments.
Assistència en qualitat d’assessors/representants a les reunions de comitè d’empresa.

 Seguretat Social
Assessorament i gestió de tot tipus de prestacions de la seguretat social: Jubilació, Incapacitats, …..
Reclamacions judicials enfront de l’estat de prestacions de seguretat social.
Estudi i preparació convenis especials, col·lectius i/o individuals

 
Ius Time Auditores